มีปัญหาว่า ตอนนี้ทำเงินเดือนโดยใช้ excel แต่ละsheet ก็จะกำหนดแต่ละเดือน(ตามเอกสารแนบ) แต่จะมีsheet สรุปอีกครั้งว่าเงินเดือนทั้ง 12 เดือนของแต่ละคนเท่าไร รวมไปถึงรายได้อื่นๆ แต่เวลาทำจะได้ดึงข้อมูลแล้วลากลงแบบธรรมดาคะ และเวลาทำslip แต่ละคนก็จะใช้วิธีใส่ข้อมูลอีกครั้งเสียเวลามากมีวิธีทำงัยที่จะคำนวณเงินเดือนในsheet แล้วข้อมุลก็ไปปรากฎใน Slip พร้อมตัวสรุปคะ