เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 12 of 12

Thread: วิธีค้นหา Last Cell

 1. #11
  excel_fever
  Guest
  Cells.SpecialCells(xlLastCell).Select

 2. #12
  สมเกียรติ
  Guest
  This is my first tip of the day, and with it, i'll try to face one common question using VBA in Excel. That is "how can I find the last used row in a particular sheet ?". There are several methods to accomplish this, some more exact than others, but they can all serve your needs.

  One common method

  LastRow = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row

  which is not very exact, because Excel doesn't keep track of the last cell in a very adequate form.

  Another method to find the last used row in a particular column is:

  LastRowColA = Range("A65536").End(xlUp).Row

  but this doesn't tell you FOR SURE the last used row in the entire sheet, unless you can be certain that Column A holds the data.

  A couple extra methods are more reliable.

  LastRow = Cells.Find("*",SearchOrder:=xlByRows,SearchDirection:=xlPrevious).Row
  or
  LastRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
  This methods can be used on any sheet, not just the active sheet.

  By Juan Pablo Gonzalez on 15-Jan-2002

  http://www.mrexcel.com/td0058.html

Similar Threads

 1. Replies: 3
  Last Post: 30 Sep 2009, 11:29
 2. Replies: 3
  Last Post: 17 Sep 2009, 22:39
 3. Replies: 2
  Last Post: 16 Jun 2009, 13:36
 4. Replies: 2
  Last Post: 27 Nov 2008, 14:46
 5. Replies: 8
  Last Post: 3 Aug 2007, 22:03

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •