เพื่อมุ่งให้เกิดคุณภาพจากการอบรมสูงสุด Excel Expert Training ให้การอบรม Excel กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 6 คนทุกคนสามารถเรียนรู้ Excel อย่างใกล้ชิด จะมาคนเดียวหรือมาเป็นกลุ่มแล้วนัดวันอบรมแบบส่วนตัวก็ได้ ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถติดตามเนื้อหาที่อบรมได้อย่างชัดเจนจากจอภาพด้านหน้าของตัวเอง
Results 1 to 3 of 3

Thread: การ print data

 1. #1
  janry
  Guest

  การ print data

  เราจะเขียนวิธีการ print ด้วย code vba อย่างไร
  มี data ทั้งหมด 30 บรรทัด แต่ทำ border เพื่อไปถึง 60 record แต่อย่างจะ print เฉพาะ record ที่มี data เท่านั้น data อาจจะมีไม่เท่ากัน ในการใช้งานแต่ละครั้ง
  ตัวอย่างที่ใช้ปัจจุบัน
  Private Sub Prt_Rpt1_Click()
  With Worksheets("Barcode").PageSetup
  .CenterHorizontally = True
  .PrintArea = "$B$3:$k$1000"
  .PrintTitleRows = ("$A$1:$A$4")
  .Orientation = xlPortrait
  .FitToPagesWide = 1
  .FitToPagesTall = 1
  End With
  Worksheets("Barcode").PrintOut
  End Sub
  ใช้แบบนี้ก็ได้ แต่ ตรง print area ="$B$3:$k$1000" แต่ data จริง อาจจะมีแค่ 30 บรรทัด จะ print แค่ "$B$3:$k$30"
  ตั้งแต่ "$B$30:$k$1000" (ไม่ต้องการ print)
  การเขียน code ให้สามารถยืดหยุ่น data ได้ ไม่ว่า data จะมากหรือน้อย มีสูงสุดไม่เกิน 1000 recode

 2. #2
  อรวีร์
  Guest

  Smile

  คุณไม่ได้แนบแฟ้มมาด้วย ทำให้ไม่ทราบที่ข้อมูลอยู่ใน Column B ถึง K นั้น มี Column ใดเป็นข้อมูลหลัก อรวีร์สมมุติว่า Column B เป็น Column ที่ต้องมีข้อมูล(ถ้าบรรทัดนั้นจะพิมพ์ด้วย)
  แก้ Code บรรทัด . . .
  .PrintArea = "$B$3:$k$1000"
  เป็น . . .
  LastRow = Worksheets("Barcode").Range("B65535").End(xlUp).Row
  .PrintArea = "$B$3:$k$" & LastRow

 3. #3
  janry
  Guest

  การ Print Data

  ขอบคุณมากคะ ใช่เลยที่ต้องการแบบนี้

Similar Threads

 1. การ print แบบไม่เอาช่องว่าง
  By pongtal in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 2
  Last Post: 24 Jul 2009, 14:38
 2. Print Set UP
  By HS8MQM in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 2
  Last Post: 15 Aug 2008, 09:32
 3. print แบบมีเงื่อนไข
  By sake in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 3
  Last Post: 13 Aug 2008, 18:00
 4. Print Comment
  By sake in forum Excel Expert Forum Library 2012 - 2007
  Replies: 2
  Last Post: 18 May 2007, 13:30

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •