เรียนอาจารย์และทุกท่าน
ผมอยากจะรบกวนถามสูตรการคำนวณหาค่าผลรวม ตาม file ตัวอย่างประกอบที่แนบมา โดยที่ไม่คำนึงถึงว่าค่าใช่แต่ละเซลล์นั้นจะเป็นบวกหรือลบ โดยให้ยอดค่าผลรวมที่แสดงออกมาเป็นเหมือนค่าบวกทั้งหมด และไม่มีการเข้าไปแก้ไขค่าใด ๆ ในฐานข้อมูลครับ

ขอบคุณครับ