มีวิธีการเพิ่ม Column ในExcel 2003 บ้างไหมครับ โดยที่ Column ที่เราเพิ่มขึ้นนั้นสามารถเปิดที่เครื่องอื่นได้ด้วย ไม่ใช่ Add-in เฉพาะเครื่องของผู้ใช้งานเท่านั้นครับ