เปรียบเทียบค่าที่เหมือนกันจาก 2 คอลัมน์ โดยคอลัมน์A เป็นรหัสหน่วยงาน จำนวน 3232 แห่ง และ คอลัมน์ B เป็นรหัสหน่วยงานจำนวน 1683 แห่ง
ต้องการหาว่าใน คอลัมน์ B มีรหัสหน่วยงานไหนอยุ่ใน คอลัมน์ A บ้างคะ โดยผลลัพธ์คู่ที่เหมือนกันแยกมาอยู่ใน sheet 2