ผมกำลังทำ Sheet เกี่ยวกับสัปดาห์
ต้องการให้ตัวเลขสัปดาห์ต่อเนื่อง จาก 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, ...
โดยทำการ Number Format ที่ต่อจากสัปดาห์ที่ 52 เป็น 1, 2, 3, ...


ดังนี้
Original:
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ...
ทำ Number Format ให้แสดงเป็น:
48, 49, 50, 51, 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...

ปัญหาคือตัวเลขที่ 10 ไม่แสดงเลข 10 กลับแสดงเลข 162 แทน เป็น .., 9, 162, 11, ...
ผมลองป้อนไปเรื่อยๆ จนถึงตัวเลขที่เป็น 20 ก็แสดงเป็น 271 แทน
ตัวเลขอื่น แสดงตรงหมด ยกเว้นที่เป็น 10, 20, 30, ... จะแสดงผิดพลาด

ทำไมถึงเป็นตัวเลขแบบนี้ครับ
จะแก้ปัญหา ต้องปรับแก้ตรงไหนครับเชิญผู้ที่ต้องการถามปัญหา Excel เปลี่ยนมาใช้ฟอรัมใหม่นี้แทนครับ โดยไปที่

http://www.excelexperttraining.com/forum/forum

ขอให้ Register สมัครสมาชิกใหม่กันอีกครั้งแล้ว Log-in เพื่อใช้ฟอรัมใหม่

ส่วนฟอรัมเดิมนี้ ยังเปิดให้ใช้ค้นเรื่องราวที่ถามตอบกันมาได้อยู่ครับ เพียงแต่ไม่เปิดให้ตั้งคำถามใหม่หรือตอบเท่านั้น