รบกวนหน่อยค่ะ ตอนนี้ต้องการหาสูตรคำนวนอุปกรณ์ว่าแต่ละปีว่าแต่ละปี มีจำนวนอุปกรณ์ทเ่าไหร่บ้างค่ะ

ตัวอย่างค่ะ

วันที่ ประเภท
21/05/2012 N
04/01/2005 D
31/12/2012 D

อยากได้สูตรที่ คำนวณว่าปีนี้มีอุปกรณืกี่จำนวน ค่ะ โดยนับจำนวนมาใส่ตารางทางด้านว้ายคอลั่มรวมค่ะ