รบกวนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สูตร Vlookup ข้ามไฟล์ค่ะ

ทำไมเวลาเราเปิดไฟล์ปลายทางก่อน เเล้วค่อยเปิดไฟล์ต้นทาง
สูตรที่เขียนไว้ถึง Error คะ

สูตรที่ Error
=IF(ISERROR(VLOOKUP($B$4,'X:\Data HRS\Data HRS\[รายชื่อพนักงานประเมินผล ปี 2559.xls]#REF'!$B$1:$R$65536,2,FALSE)),"",(VLOOKUP($B$4,'X:\Data HRS\Data HRS\[รายชื่อพนักงานประเมินผล ปี 2559.xls]#REF'!$B$1:$R$65536,2,FALSE)))

สูตรปกติ
=IF(ISERROR(VLOOKUP($B$4,'X:\Data HRS\Data HRS\[รายชื่อพนักงานประเมินผล ปี 2559.xls]พนักงานที่ได้โบนัสปี 59'!$B$1:$R$65536,2,FALSE)),"",(VLOOKUP($B$4,'X:\Data HRS\Data HRS\[รายชื่อพนักงานประเมินผล ปี 2559.xls]พนักงานที่ได้โบนัสปี 59'!$B$1:$R$65536,2,FALSE)))

หมายเหตุ : สูตรที่ Error จะ Error ตรงชื่อ Sheet ต้นทาง ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะ

ขอบคุณค่ะ