เชิญย้ายไปใช้ Excel Expert Forum รุ่นใหม่ครับ

ไปที่ http://www.excelexperttraining.com/forum/forum


ผมปรับปรุง Excel Expert Forum ให้ทันสมัยมากขึ้น โดยใช้โปรแกรมจัดการฟอรัม VBulletin 5 Connect ซึ่งถือว่าเป็นระบบฟอรัมที่ดีที่สุดระบบหนึ่งทีเดียว


น่าเสียดายที่ระบบของฟอรัมใหม่ ไม่สามารถนำข้อมูลสมาชิกที่เคยสมัครไว้มาใช้ต่อได้ จึงจำเป็นต้องรบกวนให้สมัครเป็นสมาชิกของฟอรัมนี้กัน ใหม่ครับ


ฟอรัมใหม่สามารถรองรับการแนบแฟ้ม Excel และรูปภาพได้อย่างดีมาก ซึ่งจะช่วยในการถามตอบปัญหาได้ง่ายขึ้น


ในฟอรัมใหม่ สมาชิกสามารถเขียนบทความของตัวเองได้อีกด้วย


ลองใช้กันครับ
เชิญย้ายไปใช้ Excel Expert Forum แห่งใหม่ครับ
ไปที่ http://www.excelexperttraining.com/forum/forum