ขอความช่วยเหลือครับ ต้องการหา SD โดยมีเงื่อนไข
โดยที่ ให้หา SD ของข้อมูลที่เป็น Actual Value ที่มีค่า Set Point เท่ากัน

เช่น ดังรูปด้านล่าง
Set point 902 มีข้อมูล 5 ตัว จะได้ค่า SD ของ Actual Value = 4.89


ปล. ข้อมูลจริงจะเยอะกว่านี้มากครับ
ทั้งนี้ผมได้แนบไฟล์มาด้วยครับ

ขอบคุณครับ