ขอความช่วยเหลื่อจากอาจารย์และทุกท่านด้วยครับ
ต้องการสร้างสูตรลิงค์ ของไฟล์ year ทีเชล D3:U9 โดยให้แยกข้อมูลตามประเพศและ ขนาดในคอลัมน์ Cเป็นหลัก, ชืงลิงค์ข้อมูลมาจากไฟล์ Month01-03 ในคอลัมน์ D3:U12, ส่วนข้อมูลของไฟล์ Month01-03 จะไม่แน่นอน

ขอบพระคุณมากครับ