ต้องการให้ วันที่ ที่เริ่มมีผลงาน นำมาแสดงในช่อง C5
และให้วันสุดท้ายที่มีผลงาน นำมาแสดงในช่อง D5

โดยช่วงข้อมูลที่ทำผลงานอยู่ในช่วง E5 ถึง V7
ช่วงวันที่ต้องการนำมาแสดงอยู่ในช่วง E4 ถึง V4 ครับ

รบกวนช่วยเหลือด้วยครับ เพราะข้อมูลที่ต้องการทำเยอะมากเลยครับ ซึ่ง เริ่มต้นและสิ้นสุดไม่พร้อมกันครับ