ใน sheet โควต้า จะแสดง stock สินค้าทั้งหมด และ % ของแต่ละช่องทางว่ามีโควต้าสามารถเบิกสินค้าได้เท่าไหร่
อีก sheet คือรายละเอียดการเบิกสินค้า

ต้องการให้เมื่อเบิกสินค้า ให้ sheet โควต้า หักลบยอดที่เบิกอัตโนมัติค่ะ โดยไม่ว่าจะช่องทางไหนเบิกก็ไปหักลบช่องทางนั้นๆค่ะ ขอบพระคุณค่ะ