เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ของคนรัก Excel
อบรม Excel ให้กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - SCG

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ณ อาคารเอนกประสงค์ SCG - บางซื่อ

Part 1-4
https://youtu.be/eX7UdnsvYnE
https://youtu.be/HwD_q52PglA
https://youtu.be/uiSZSyz1x8w
https://youtu.be/PzjbX-cw_j4