ขั้นต้นผมลองหาวิธีการทำด้วยตนเองแล้วครับ แต่เนื่องด้วยงานวิ่งมาจนไม่มีสมาธิ เลยขอรบกวนที่แห่งนี้อีกครั้งครับ

รายละเอียดที่จะรบกวน ตามนี้ครับ
ผมต้องการกรอกข้อมูลลงใน Sheet STEEL รูปแบบตามเอกสารแนบครับ
ถ้าจ่าย ให้สินค้าคงเหลือลดลง
ถ้ารับให้สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
โดยเวลาแทรก Row เราไม่ต้องมาแก้สูตรใหม่ (น้องๆทำผิดบ่อยมาก เพราะลืมแก้ Check Stock ไม่ตรงหลายรอบเลยครับ)

พอสรุปยอดคงเหลือเรียบร้อยเสร็จแล้ว

ให้ข้อมูลไปข้ามไปแสดงในหน้ารายงาน Sheet Report STEEL
โดยเราแค่เลือก วันที่ - เดือน - ปี หน้ารายงานก็จะดึงข้อมูลขั้นมาโชว์ เพื่อการปริ้นรายงาน

ขอบคุณครับ