สวัสดีค่ะทุกคน

วันนี้ปัญหาอีกแล้ว พอดีไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง Excel เลย ทำให้การทำงานช้ามาดค่ะ รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะ

1. ต้องการที่จะ ได้สูตรที่ทำให้เวลาที่เราคีย์ข้อมูลไปในช่องที่เป็นคอลัมน์เงินสด แล้วสามารถที่จะไปแสดงไว้ในsheet ที่ชื่อเงินสดโดยอัตโนมัติค่ะ

เช่น ในไฟล์ที่แนบมีมีอยุ่ 6 ชีท ซึ่งต้องบอกก่อนว่าดิฉันต้องกรอกข้อมูลใน sheet ที่เป็นชื่อ โรงงาน 1 โรงงาน 2 ไปเรื่อยๆๆ ในการทำจริงมีเป็น 50 โรงงาน

สิ่งที่ต้องการคือ การที่ดิฉันต้องมานั่งคัดลอกทุกตัวอักษรที่คอลัมน์เงินสด ว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง ยอดเงินสดเท่าไหร่ มันจะมีหัวข้อคือเงื่อนไขในการชำระเงิน ดิฉันต้อง

มานั่งสรุปในแต่ละหัวข้อทั้งเงินสด เครดิต ปล่อยเกี๊ยว เป็นต้น ซึ่งเหนื่อยมากค่ะ รบกวนช่วยนะคะ2. ดิฉันต้องทำหน้าสรุปบัญชี 3 sheet ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องสรุปแตกต่างกันไม่มากแต่ต้องสรุปให้ผู้บริหาร 3 คน ซึ่งแต่ละคน ก็อยากได้ข้อมูลที่ตัวเองต้องการดูเท่านั้น ทำให้

ดิฉันต้องมานั่งลิงก์ข้อมูลทั้ง 3 Sheet เอง ซึ่งเสียเวลามาก จะยกตัวอย่าง การทำงานคือ

2.1 sheet ที่ชื่อบัญชี ดิฉันต้องมานั่งทำารุปใหม่อีกแล้วว่าแต่ละโรงงาน ในแต่ละวัน มียอดสินค้าออกเท่าไหร่ และมีเงื่อนไขในการชำระเงินอะไร และยอดเท่าไหร่ ต้องการได้วิธีที่ดิฉันไม่ต้องไปนั่ง copy ในช่อง sum ของแต่ละโรงงานว่าวันนี้มีสินค้าออกไปเท่าไหร่ และเงื่อนไขการชำระเงินอะไร ยอดเท่าไหร่

2.2 Sheet ที่ชื่อปะหน้าบัญชี ความละเอียดของข้อมุลน้อยลง แค่ต้องการยอดสรุปรวมของแต่ละโรงงานว่ามีสินค้าออกเท่าไหร่ เงื่อนไขการชำระเงินอะไร ยอดเท่าไหร่

ความต้องการเช่นเดียวกัน ช่วยบอกวิธีทำที่มันง่ายต่อการ copy มาทีละตัว


2.3 sheet สรุป อันนี้ส่งผู้บริหารสูงสุด คือท่านอยากทราบว่าโดยสรุปแล้วแต่ละโรงงานว่ามีสินค้าออกเท่าไหร่ เงื่อนไขการชำระเงินอะไร ยอดเท่าไหร่ มีความ

คล้ายคลึงกับ sheet ปะหน้าบัญชี แต่ใน sheet นี้ต้องแยกตารางออกเป้น 2 ตาราง คือ สินค้าออก และ มูลค่าของเงื่อนไขการชำระเงิน ช่วยด้วยนะคะ


ถ้าทราบวิธีจะช่วยให้ดิฉันมีเวลาไปทำงานอย่างอื่นอีกเยอะเลยคะ