หากข้อมูลที่ต้องการ filter เป็นข้อมูลที่เราคีย์เข้าไปเอง ที่ผ่านมาจะไม่มีปัญหาในการ sort หรือ filter
แต่หากเป็นการ link ข้อมูลมาจากอีกตารางโดยใช้คำสั่ง index match อ้างอิงลำดับที่ที่เรียงไว้ มักจะไม่สามารถแสดงค่าการ sort ได้ถูกต้อง

อยากขอคำแนะนำว่ามีวิธีในการ sort หรือควรแก้ไขอะไร เพื่อให้สามารถ sort ข้อมูลได้ตามต้องการบ้างหรือไม่คะ
Attachment 15020

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ