คุณรู้สึกเครียดไหมครับเมื่อต้องเปิดแฟ้ม Excel ขึ้นมาเพื่อสร้างงาน
ใครบ้างหรืออะไรบ้างที่ทำให้คุณเครียดเวลาใช้ Excel

เลือกตอบได้หลายข้อครับ