ไม่ว่าแฟ้มนั้นคุณจะสร้างเองกับมือหรือเป็นแฟ้มที่คนอื่นสร้างให้คุณใช้ก็ตาม
คุณเชื่อมั่นแค่ไหนครับว่าแฟ้มนั้นให้คำตอบถูกต้อง