หลักสูตรประยุกต์ใช้ Excel เพื่อวางแผนความต้องการวัสดุ(Material Requirement Planning)และจัดตารางการผลิต เป็นหลักสูตรที่ผมมีความจำเป็นต้องปิดไปทั้งที่หลักสูตรนี้มีประโยชน์อย่างมาก สามารถวางแผนการผลิตที่มี Multiple Parents และมี BOM หลายชั้นได้ด้วย สามารถปรับเปลี่ยนชื่อและอัตราการใช้วัตถุดิบให้ยืดหยุ่น เท่าที่ทราบไม่มีใครสามารถใช้ Excel ทำเช่นนี้ได้มาก่อน

สาเหตุที่ต้องปิดหลักสูตรนี้เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ถือว่ายากที่สุดของผมแต่พบว่าผู้เข้าอบรมไม่ได้ผ่านหลักสูตรพื้นฐานที่ผมกำหนดไว้ก่อนทั้งๆที่ได้แจ้งเงื่อนไขนี้ไว้ในโบร์ชัวเนื้อหาหลักสูตรไว้แล้วก็ตาม อีกทั้งปัจจุบันทางสมาคมได้กำหนดมาตรฐานการอบรมว่าต้องผ่านการประเมินผลที่เกณฑ์ 3.4 จึงทำให้เสี่ยงที่จะอบรมแล้วได้ผลไม่ถึงเกณฑ์

แม้หลักสูตรนี้จะถูกปิดไปแล้ว ยังสามารถ download แฟ้มที่เกี่ยวข้องได้จากแฟ้มแนบหรือจากลิงก์นี้ครับ
http://www.excelexperttraining.com/b...oads000590.php

หมายเหตุ


แม้ที่ผ่านมาผมไม่เคยได้คะแนนต่ำว่า 3.4 ก็ตาม ผมไม่เห็นด้วยกับการใช้เกณฑ์มาตรฐาน 3.4 ในการประเมินผลการอบรมของสมาคมเท่าใดนัก เพราะไม่ได้แยกคะแนนตามความยากง่ายของเนื้อหาที่อบรม หลักสูตรที่สอนง่ายอาจได้คะแนน 4.0 เต็มหรือมีแต่คำชม ส่วนหลักสูตรที่ยากๆได้คะแนนเพียง 3.0 ก็ไม่แปลก อีกทั้งถ้าอบรมไปแล้วเจอแต่คำติมากกว่าคำชมก็ควรย้อนดูพื้นฐานของผู้เข้าอบรมด้วยว่าพร้อมหรือไม่