ถ้าเราต้องการทำ Drop down list ที่ Columns E โดยเมื่อเราคีย์รหัสสินค้าแล้วถัดมาเราอยากให้ เป็นช่อง Drop Down list แสดงlot ที่มีของสินค้านั้น
เช่น รหัสสินค้า1400018 ก็ให้แสดงเฉพาะLot a4และd7 เรามีวิธีการทำอย่างไรครับ