มีปัญหาในการบันทึกไฟล์ที่มีการสร้าง Macro ไว้ครับ

Printable View