อยากทราบวิธีการสุ่มเอาตัวเลขรหัสพนักงานออกมาจับ

Printable View