เปลี่ยน IF(OR( )) ให้ยืดหยุ่นมากขึ้นยังไงดีครับ

Printable View