เลิกใช้ "" ในการทำให้ดูเป็นช่องว่าง

Printable View