PDA

View Full Version : สอบถาม ต้องการทราบสูตรในการคำนวณวันและเวลาคะporntinee
2 Feb 2011, 14:25
ถ้าต้องการหาจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่ใช้ในการปิด Case โดย ไม่นับชั่วโมงของวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ และ นับแต่ชั่วโมงในเวลางาน ระหว่าง 8:30 น. - 17:30 น.

ตัวอย่าง
เคสที่ 1 เปิดวันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 2553 เวลา 15:45 น. ปิดวันอังคารที่ 16 ก.พ. 2553 เวลา 11:30 น.
มีคนเคยถามไปแล้วแต่ต้องการไฟล์แนบด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

สมเกียรติ
2 Feb 2011, 15:23
มีคนเคยถามไปแล้วแต่ต้องการไฟล์แนบด้วยค่ะ


ช่วยบอกลิงค์กระทู้เดิมที่มีคนเคยถามไปแล้วด้วยครับ ปัญหานี้ไม่ง่าย

porntinee
2 Feb 2011, 15:47
ช่วยบอกลิงค์กระทู้เดิมที่มีคนเคยถามไปแล้วด้วยครับ ปัญหานี้ไม่ง่าย

http://www.excelexperttraining.com/forums/showthread.php?t=5607&page=1 (http://www.excelexperttraining.com/forums/showthread.php?t=5607&page=1)

Link ค่ะอาจารย์ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

สมเกียรติ
2 Feb 2011, 16:08
ปัญหานี้ไม่ง่าย ถ้าช่วงเวลาเริ่มกับสิ้นสุดงานอาจตกอยู่ในช่วงวันหยุด

ขอให้กำหนดขอบเขตความเป็นไปได้ของคำถามให้ชัดเจนก่อนครับว่า มีกรณีที่ช่วงเวลาเริ่มกับสิ้นสุดงานอาจตกอยู่ในช่วงวันหยุดหรือไม่

หลักการคิดเท่าที่พอจะนึกได้ ให้คำนวณหาระยะเวลาในช่วงที่ทำงานเต็มเวลาจากระหว่าง 8:30 น. - 17:30 น. ก่อน (เท่ากับจำนวนระยะเวลากี่วัน x จำนวน 9 ชั่วโมงต่อวัน) จากนั้นจึงบวกเพิ่มด้วยระยะเวลาในวันทำงานวันแรกก่อนช่วงหยุดและระยะเวลาในวันสุดท้ายหลังช่วงหยุด

ควรทำตัวอย่างแนบมาแสดงทั้งคำตอบที่ต้องการมาดูด้วยหลายๆกรณีครับ จะได้คิดสูตรให้ได้สะดวกขึ้น

porntinee
2 Feb 2011, 16:53
ปัญหานี้ไม่ง่าย ถ้าช่วงเวลาเริ่มกับสิ้นสุดงานอาจตกอยู่ในช่วงวันหยุด

ขอให้กำหนดขอบเขตความเป็นไปได้ของคำถามให้ชัดเจนก่อนครับว่า มีกรณีที่ช่วงเวลาเริ่มกับสิ้นสุดงานอาจตกอยู่ในช่วงวันหยุดหรือไม่

หลักการคิดเท่าที่พอจะนึกได้ ให้คำนวณหาระยะเวลาในช่วงที่ทำงานเต็มเวลาจากระหว่าง 8:30 น. - 17:30 น. ก่อน (เท่ากับจำนวนระยะเวลากี่วัน x จำนวน 9 ชั่วโมงต่อวัน) จากนั้นจึงบวกเพิ่มด้วยระยะเวลาในวันทำงานวันแรกก่อนช่วงหยุดและระยะเวลาในวันสุดท้ายหลังช่วงหยุด

ควรทำตัวอย่างแนบมาแสดงทั้งคำตอบที่ต้องการมาดูด้วยหลายๆกรณีครับ จะได้คิดสูตรให้ได้สะดวกขึ้น
ส่งตัวอย่างไฟล์แนบมาด้วยค่ะอาจารย์
ต้องการหาจำนวนชั่วโมงการทำงานในการทำ Case 1 Case โดยไม่คิดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตตฤกษ์ คิดชั่วโมงการทำงาน 8:30 - 17:30 ข้อมูลมีจำนวนหลาย Case มากต้องการสูตรการคำนวณใน Excel รบกวนปรึกษาอาจารย์ด้วยนะค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

สมเกียรติ
2 Feb 2011, 17:00
แฟ้มแนบผิดพลาดครับ แก้ไขด้วย

porntinee
2 Feb 2011, 17:10
แฟ้มแนบผิดพลาดครับ แก้ไขด้วย

แก้ไขไฟล์ข้อมูลแนบใหม่แล้วค่ะ
รบกวนด้วยนะค่ะ

สมเกียรติ
2 Feb 2011, 17:20
ขอตัวอย่างที่เป็นข้อมูลปี 2011 และแสดงวันที่ซึ่งหยุดนักขัตตฤกษ์ให้ด้วยครับ จะได้ดูปฏิทินง่ายหน่อย

สมเกียรติ
3 Feb 2011, 10:32
แกะแฟ้มแนบนี้ดูครับ ใช้ FunctionVBA ช่วย แต่สูตรยังยาวอยู่ดี

=IF(AND(G6-INT(G6)>=StartTime,G6-INT(G6)<=StopTime),G6-INT(G6)-StartTime,0)+IF(AND(H6-INT(H6)>=StartTime,H6-INT(H6)<=StopTime),H6-INT(H6)-StartTime,0)+(DaysCount(INT(G6)+1,INT(H6)-1,WeekdayNum,SpecialHoliday,1)*I2)

หาระยะเวลาวันเริ่ม
IF(AND(G6-INT(G6)>=StartTime,G6-INT(G6)<=StopTime),G6-INT(G6)-StartTime,0)

หาระยะเวลาวันจบ
IF(AND(H6-INT(H6)>=StartTime,H6-INT(H6)<=StopTime),H6-INT(H6)-StartTime,0)

หาระยะเวลาวันทำงานในช่วงที่ทำงานเต็มกะ
DaysCount(INT(G6)+1,INT(H6)-1,WeekdayNum,SpecialHoliday,1)*I2

สูตร DaysCount สอนในหลักสูตร Excel MRP ที่สมาคมครับ ใช้คำนวณหาระยะเวลาเป็นจำนวนวันโดยแยกแยะวันทำงาน วันหยุด วันหยุดพิเศษ โดยกำหนดตัวเลขใน option ของสูตรเป็น 1, 2, 3 ตามลำดับ

สมเกียรติ
28 Mar 2011, 15:10
กรณีไม่มีวันหยุดแทรก