PDA

View Full Version : เปลี่ยน IF(OR( )) ให้ยืดหยุ่นมากขึ้นยังไงดีครับunitipon
12 Jul 2007, 18:42
ตอนนี้ผมใช้ IF(OR( )) ในรูปแบบนี้นะครับ
=IF(OR(B2="ORACLE_1",C2="C_ORACLE_2",C2="S_ORACLE_3",B2="C_ORACLE_2"),A2,"")

ซึ่งจะอธิบายได้อย่างนี้นะครับ คือ ผมต้องการ หาคำว่า "ORACLE" ในคอลัมน์ B และ C ถ้า ในคอลัมน์ใด คอลัมน์หนึ่งมีคำว่า ORACLE ให้ดึงค่าจากคอลัมน์ A ออกมาก แต่จากสูตรด้านบนจะเห็นได้ว่าผมต้องเขียน ระบุ รูปแบบของคำที่มีคำว่า ORACLE รวมอยู่ด้วยทุกคำ จึงจะหาพบทั้งหมด

คำถาม : ผมอยากจะใช้ wildcard เข้ามาช่วยจะทำได้ไหมครับ หรือว่าควรจะใช้ฟังก์ชั่นไหนดี ในการหาคำ ในลักษณะนี้นะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

อรวีร์
12 Jul 2007, 20:55
=IF( AND(ISERR(SEARCH("ORACLE",B2)) , ISERR(SEARCH("ORACLE",C2))), "", A2 )

unitipon
13 Jul 2007, 08:04
ขอบคุณมากนะครับ สูตรที่ให้มาทำให้ผมประหยัดเวลาได้มากเลยครับ ขอบคุณครับ