PDA

View Full Version : ระบุวันที่พักแรมและรวมค่าที่พักใช้สูตรอย่างไรครับseri_kung
11 Jul 2007, 11:15
เรียนทุกท่านครับ ผมต้องการทำฟอร์ม โดย
(1)คอลัมน์"วันที่"จะรันวันที่ไปจนถังวันสิ้นเดือนในเดือนนั้นๆ
(2)คอลัมน์"ค่าที่พัก"โดยค่าที่พัก ให้ผู้ใช้ฟอร์ม กรอกค่าที่พักในแต่ละวันวันละ 600 บาท โดยการเข้าพักของแต่ละเดือนจะไม่แน่นอนว่ากี่วัน
โดย ผม ต้องการทำ Sheet สรุป โดยอัตโนมัติ ว่า
(1) ผู้พัก เข้าพักวันใด ออกวันใด บ้าง ซึ่งในแต่ละเดือนมีการเข้าพักหลายรอบของแต่ละคน มีตัวอย่างใน file ครับ ใช้สูตร หรือ Code อย่างไรดีครับ
(2) รวมค่าพี่พัก ในรอบนั้นๆ ใช้สูตร หรือ Code อย่างไรดีครับ มี File แนบครับ

วานิชย์
11 Jul 2007, 17:42
ลองดูตามไฟล์ตัวอย่างทั้ง สองแบบครับ
แบบสูตรอาจจะลำบากในกรณีลูกค้าคนเดิมเข้าพักมากกว่า 1 ครั้ง ในรอบรายงาน

:)

seri_kung
11 Jul 2007, 19:00
ขอบคุณอย่างสูงครับ แต่คำตอบยังไม่ตรงครับ ผมต้องขอโทษด้วยครับที่อธิบายไม่กระจ่างคือ ตาราง ซ้ายที่ให้ ผู้ใช้ลงนั้น ผมไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบอย่างที่คุณวานิชย์ตอบมาได้ครับ แต่ว่างานที่ได้รับมา คือให้ ทำตารางสรุป ดังตาราง ด้านขวา ครับ โดยผมต้องดู ตารางทางซ้ายมือ ซึ่งเป็นการกรอกของพนักงานที่ไปทำงานแล้วกลับมาเบิกค่าที่พัก โดยเค้าจะกรอกฟอร์มด้านซ้ายมือ ดังตัวอย่าง ตารางซ้ายเป็นการกรอกของพนักงานเพียงคนเดียว ซึ่งผมจะต้อง ทำสรุป ดังตารางด้านขวา ให้ กับพนักงานทุกคนครับ

hs1
12 Jul 2007, 15:29
ผมเพีมcolumn เข้าไปบ้างส่วนลองดูครับว่าตรงหรือไม่

zv735
12 Jul 2007, 21:58
อย่างนี้ได้หรือเปล่าครับ

ผมเอาตารางของคุณ hs1 มาปรับแก้ให้เป็น Auto ทั้งหมด จะได้ไม่ต้องพิมพ์ In Out ครับ
เพราะเวลาเข้าพักแค่วันเดียวจะมีปัญหาครับเพราะ In Out อยู่ช่องเดียวกันครับ
ขอบคุณมากมากครับผม

hs1
12 Jul 2007, 23:12
ขอบคุณ zv735 มากครับผมลืมคิดถึงข้อนี้เลย

seri_kung
13 Jul 2007, 14:36
ขอบคุณ คุณhs1 และ คุณ zv735 มากๆ เลยครับ ที่ช่วย ผมคิดมาหลายวันแล้วยังคิดไม่ออกเลยครับ คุณ hs1 กับคุณ zv735 ยอมรับ มากเลยเก่งจริงๆ:)
ใช้งานได้ดีเลยครับ คิดว่างานนี้ผู้อื่นเข้ามาดูคงได้ ประโยชน์ กันมากเลยนะครับ .......

อรวีร์
13 Jul 2007, 17:33
แฟ้มของคุณ zv735 นั้นต้องลบบรรทัดที่เป็นผลรวมออกก่อนค่ะ จึงจะทำงานได้ถูกต้อง
ลองใส่ 600 ไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายก่อนบรรทัดรวมดูค่ะ

บรรทัดแรก (1/7/2007) ก็ต้องไม่มี 600 ด้วยค่ะ

zv735
15 Jul 2007, 00:06
ถูกต้องเลยครับอาจารย์ อรวีร์

ต้องปรับสูตร ทุกตัวแปรที่ ผมใส่ไว้ว่า ="" ให้เป็น <>600 ครับ

ขอบคุณอาจารย์ อรวีร์ มากมากครับผม :p