PDA

View Full Version : ต้องการป้อนข้อมูลทะเบียนรถและเซลล์ถัดไปปรากฏข้อมูลลูกค้าsatitpa
8 Jul 2007, 21:13
ผมมีฐานข้อมูลของลูกค้า ต้องการนำข้อมูลลูกค้ามาใช้ โดยการนำข้อมูลทะเบียนรถที่มีอยู่นั้นมาใช้
โดยต้องการป้อนข้อมูลทะเบียนรถ ถ้าข้อมูลทะเบียนรถตรงกับชื่อผู้ขายหลักและผู้ขายรายย่อย ให้ชื่อผู้ขายหลักและผู้ขายรายย่อยปรากฏในเซลล์ถัดไปปตามลำดับ
ไม่ทราบว่าต้องเขียนสูตรอย่างไร ผมได้แบไฟล์มาด้วยครับ

nutty
8 Jul 2007, 21:36
จากไฟล์ที่แนบมา จำเป็นต้องทำการปรับหน้าตารางที่เก็บข้อมูลใหม่นะครับ ให้หนึ่งบรรทัดเก็บค่า เลขทะเบียนบรรทัดละหนึ่งค่า เพื่อที่จะใช้ในการค้นหาข้อมูลตามทีต้องการนะครับ ซึ่งหากปรับตารางได้แล้ว ก็สามารถใช้สูตร VLOOKUP ได้เลยนะครับ

ผมได้ลองแนบตารางทีแก้ไขมาให้ดู อย่างไรลองแกะสูตรดูนะครับ

satitpa
8 Jul 2007, 22:12
ขอบคุณครับ
แต่รูปแบบของตารางข้อมูลเป็นแบบที่ตายตัวครับ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตารางได้ครับ
ไม่ทราบว่ามีวิธีอื่นหรือไม่ เพราะผมก็เคยใช้ VlookUP ครับ รบบกวนด้วยครับ

satitpa
10 Jul 2007, 15:01
รบกวนคุณว่านิชย์ช่วยวิธีในการเขียนสูตรในกระทู้นี้หน่อยครับ

ขอบคุณครับ

สมเกียรติ
20 Jul 2007, 11:03
ผมมีฐานข้อมูลของลูกค้า ต้องการนำข้อมูลลูกค้ามาใช้ โดยการนำข้อมูลทะเบียนรถที่มีอยู่นั้นมาใช้
โดยต้องการป้อนข้อมูลทะเบียนรถ ถ้าข้อมูลทะเบียนรถตรงกับชื่อผู้ขายหลักและผู้ขายรายย่อย ให้ชื่อผู้ขายหลักและผู้ขายรายย่อยปรากฏในเซลล์ถัดไปปตามลำดับ
ไม่ทราบว่าต้องเขียนสูตรอย่างไร ผมได้แบไฟล์มาด้วยครับ

ขอดูตัวอย่างที่มีหลายรายการหน่อยครับ จะได้ดูกรณีอื่นๆด้วยว่าคุณบันทึกข้อมูลไว้อย่างไรและต้องการรายงานออกมาแบบใด ขอดูสัก 4-5 รายการ

พยายามอย่าระบุตัวผู้ตอบครับ ไม่งั้นคนอื่นที่ทราบคำตอบเขาอาจไม่กล้าเข้ามาช่วยตอบให้

satitpa
24 Jul 2007, 12:17
ผมต้องขอโทษด้วยครับที่ระบุชื่อของผู้ตอบคำถามครับ

ผมได้เพิ่มรายชื่อในฐานข้อมูลและได้แนบไฟล์ใหม่มาด้วยครับ
( บางลูกค้ารายย่อยอาจใช้ทะเบียนรถที่เหมือนกัน เนื่องจากเป็นรถรับจ้างทั่วไปครับ ในฐานข้อมูลก็อาจมีทะเบียนรถที่ซ้ำกันได้ครับ )

ขอคุณครับ

สมเกียรติ
24 Jul 2007, 18:54
ใช้สูตร Array หาเลขที่ row ของเลขทะเบียนก่อน
{=MIN(IF($M$4:$R$9=B14,ROW($M$4:$R$9)))}
แล้วจากนั้นจึงใช้สูตร Index หาชื่อผู้ขายที่บันทึกไว้ใน row นั้นๆครับ

ระวังการบันทึกป้ายทะเบียนให้ดีว่า จะเว้นวรรคด้วยหรือไม่ และถ้าป้ายทะเบียนซ้ำจะหาค่าได้ไม่ตรง แนะนำว่าตอนที่บันทึกทะเบียน ให้หาทางปรับเลขที่ป้ายไม่ให้ซ้ำตอนบันทึกด้วยจะง่ายขึ้นครับ เช่น อาจบันทึกเลขที่ป้ายแล้วต่อด้วยยี่ห้อรถหรือชื่อเจ้าของ

arsitkpnplus
24 Jul 2007, 20:02
เรียนถามครับว่า "{" ในสูตร " {=MIN(IF($M$4:$R$9=B14,ROW($M$4:$R$9)))}"
ทำได้อย่างไรครับ

สมเกียรติ
24 Jul 2007, 20:04
ให้กด Ctrl+Shift+Enter พร้อมกันแทนการ Enter ตอนที่สร้างสูตรเสร็จครับ
ลองค้นหาเรื่อง Array ในเว็บนี้ศึกษาดู

arsitkpnplus
24 Jul 2007, 20:23
ขอบคุณครับ (หาพบพอดีเลย)