PDA

View Full Version : ตาราง pivottableoadrb
6 Jul 2007, 13:11
ขอคำปรึกษาเรื่องการใช้ pivottable ครับ ข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้ผมใช้ window 2007 และ excel 2007 ในการทำงาน ปัญหาของผมคือ
ผมใช้ข้อมูลที่มีในการสรุปคชจ.โดยใช้ pivottable แต่ปรากฎว่ารูปแบบการทำตารางเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม (ตาราง 1)ซึ่งเมื่อดึงข้อมูลมาทำแล้ว ในแถว Row จะมีหัวข้อใหญ่แล้วตามมาด้วยหัวข้อย่อยลงไปอีก ซึ่งยากแก่การดูข้อมูล (ตาราง2) ในขณะเดียวกันบางครั้งเมื่อดึงข้อมูลนี้มาทำอีกก็จะได้รูปแบบตารางอีกแบบหนึ่ง (ตาราง3) ซึ่งเมื่อดึงข้อมูลมาทำเช่นเดียวกัน ข้อมูลที่ได้จะเรียงกันไปตาม Coulmn ซึ่งง่ายแก่การอ่าน (ตาราง4) ผมชอบแบบนี้มากกว่า ถ้ามันขึ้นตาราง1 อีกจะมีวิธีปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างเพื่อให้เป็นแบบตาราง3 หรือ จะมีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อปรับข้อมูลตามตารง2 ให้อยู่ในแบบตาราง4 ขอคนที่รู้ช่วยแนะนำหน่อยครับ

boy
8 Jul 2007, 13:53
นึกภาพตามคำถามลำบากครับ ขอให้แนบแฟ้มประกอบมาด้วยนะครับ

และจากการวิเคราะห์คำถามเบื้องต้น ผมเข้าใจว่าคุณยังไม่ชำนาญในการใช้งาน Pivot Table ซึ่งข้อมูลของ pivot table สามารถโยกย้ายไปมาระหว่างแถวกับคอลัมน์ได้ครับ ให้สังเกตุเซลล์ที่มีพื้นหลังเป็นสีเทา ให้ลองเอาเมาส์คลิกค้างไว้แล้วลากไปมาระหว่างพื้นที่ด้านซ้ายและพื้นที่ด้านบนของด้านขวา

ผมแนะนำให้คุณลองหาหนังสือเกี่ยวกับ pivot table มาอ่าน และลองทำตามครับ แล้วคุณจะรู้ว่า pivot table ช่วยในการอ่านข้อมูลและช่วยประหยัดเวลาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจได้มาก

oadrb
9 Jul 2007, 08:19
ผมแนบไฟล์มาให้ดูแล้วครับ รบกวนคุณบอยดูให้อีกทีนะครับ

boy
10 Jul 2007, 00:16
ก่อนอื่นต้องบอกว่า ผมมองไม่เห็นรูปแบบของตาราง 1 กับ ตาราง 3 เนื่องจากผมไม่ได้ใช้ Excel ขณะนี้ผมใช้ OpenOffice.org 2.2 Calc (เครื่องที่บ้าน) จึงไม่สามารถตอบในข้อนี้ได้นะครับ

ส่วนถ้าต้องการเปลี่ยนตารางแบบที่ 2 เป็นตารางแบบที่ 4 ใน Excel 2007 นั้น ทำได้โดย
1. ให้คุณคลิกขวาที่ฟิลด์ข้อมูล G/L acct
2. คลิกเลือกคำสั่ง Field Settings...
3. คลิกแท็บ Layout & Print
4. คลิกตัวเลือก Show item label in tabular form ตามภาพที่แนบมา

หมายเหตุ ภาพที่แนบ มาจากการใช้ Excel 2007 ผ่านเวบไซต์ไมโครซอฟท์ แล้ว capture หน้าจอ แล้วไปตัดต่อผ่านโปรแกรม Gimp ครับ