PDA

View Full Version : :::: ใน Excel ต้องใส่สูตรอย่างไรให้ผลลัพท์ออกมาดังนี้ครับ(ดูรูป) ::::peppermint
3 Jul 2007, 01:31
ใน Excel ต้องใส่สูตรอย่างไรให้ผลลัพท์ออกมาดังนี้ครับ(ดูรูป)
1.ให้ผลรวมที่เป็นจำนวนเงินออกมาเป็นตัวอักษร
2.ตั้งค่าอย่างไรให้ Printer พิมพ์ข้อมูลในเซลที่เป็นสีเขียวเท่านั้น
:::: ขอบคุณมากครับ ::::http://www.excelexperttraining.com/forums/attachment.php?attachmentid=379&stc=1&d=1183400959

pichartyapan
3 Jul 2007, 10:10
คำถามข้อ 1 ตอบ คือ ใช้สูตร =bahttext(number)

คำตอบที่ 2 ตอบ
1 ใช้ mouse ลากพื้นที่ ที่ต้องการพิมพ์ กรณีที่cell ที่ต้องการพิมท์ ไม่ติดกันให้ใช้ปุ่ม ctrl ช่วย
2 สั่งพิมพ์ โดยเลือก selection (ตามรูปที่แนบ)

ManopR
3 Jul 2007, 13:52
ถ้าดูจากตัวอย่าง ผมคาดว่า คุณน่าจะต้องการพิมพ์ข้อมูลเฉพาะส่วนที่ต้องการ ลงบนกระดาษที่เป็นฟอร์มสำเร็จรูปแล้ว ดังนั้น ผมขออนุญาตตอบตามแนวที่ผมคิดนะครับ

ข้อ 1: สามารถใช้ฟังก์ชัน BAHTTEXT() ได้ครับ โดยฟังก์ชันนี้จะคืนค่าเป็นตัวอักษรในลักษณะที่คุณต้องการ แต่ยังไม่สมบูรณ์ 100% เนื่องจากตามภาพที่แนบมา คิดว่าคุณน่าจะต้องการตัดคำว่า "บาทถ้วน" ออกไปด้วย ดังนั้น แนะนำให้ใช้ฟังก์ชัน LEFT เข้ามาช่วยในการตัดคำด้วยครับ (สังเกตสูตรจากไฟล์แนบ)

ข้อ 2: ถ้าเป็นการพิมพ์ออกฟอร์มสำเร็จรูป คาดว่า คุณคงไม่ต้องการพิมพ์สีเขียวที่เป็น background ลงไปด้วย ผมแนะนำว่า ให้สร้างอีก Sheet หนึ่งขึ้นมา แล้วลิงค์เฉพาะสูตรที่ต้องการ print งาน ไปแสงที่ชีตตัวนั้น จากนั้นค่อยสั่งพิมพ์ลงเครื่องพิมพ์ น่าจะตรงกับความต้องการครับ

ในกรณีที่มีข้อมูลเยอะ การใช้สีมาช่วย เหมือนในตัวอย่างที่คุณให้มา ก็เป็นความคิดที่ดีครับ ลองศึกษาข้อมูลจาก http://www.excelexperttraining.com/forums/showthread.php?t=278 คิดว่าน่าจะเอามาประยุกต์ใช้ได้ดีครับ

peppermint
3 Jul 2007, 21:24
ขอบคุณทั้ง2ท่านมากครับ