PDA

View Full Version : ใช้ vba สร้างโฟลเดอร์ได้หรือไม่ครับseal_true
2 Jul 2007, 16:39
คือว่าผมไม่ทราบว่า เราจะใช้ vba สร้างโฟลเดอร์ได้หรือไม่ครับ ถ้าทำได้ต้องทำอย่างไรครับ แต่ถ้าทำไม่ได้ จะต้องใช้โปรแกรมไหนทำครับ (นอกจากสร้างเอง) เพราะผมจะทำโฟลเดอร์ที่ระบุทะเบียนรถของบริษัท (มีหลายร้อยคัน) ถ้าสร้างเองคงจะต้องเป็นลมก่อนแน่เลยครับ //
ขอบคุณครับ

chatchat
2 Jul 2007, 20:00
ได้ครับ เช่น

Sub CreateFolder()
Dim fso
Dim fol As String
fol = "c:\MyFolder" ' change to match the folder path
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not fso.FolderExists(fol) Then
fso.CreateFolder (fol)
Else
MsgBox fol & " already exists!", vbExclamation, "Folder Exists"
End If
End Sub

chatchat
2 Jul 2007, 20:09
จากตัวอย่างเป็นการสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า myfolder แต่ก่อนสร้างจะตรวจสอบก่อนว่ามีโฟลเดอร์นี้อยู่แล้วหรือไม่ ถ้ามี ก็จะแจ้งเตือน ถ้าไม่มี ก็จะสร้างโฟลเดอร์นี้ให้
ถ้าจะสร้างในเครื่องอื่น ตรวจสอบ permission ด้วยนะครับ

seal_true
3 Jul 2007, 11:03
คือของผมมีหลายร้อยทะเบียนครับ // ต้องสร้างอย่างไรครับให้เสร็จภายในครั้งเดียว ผมแนบตัวอย่างมาให้ 20 ทะเบียน ครับ //

สมเกียรติ
3 Jul 2007, 11:38
เห็นปัญหาแล้ว ไม่น่าใช้วิธีสร้างโฟลเดอร์ตามจำนวนป้ายทะเบียน เพราะทำให้น่าเป็นห่วงเรื่องการดูแลป้องกันและจัดการ harddisk ถ้าจะใช้วิธีนี้ก็น่าจะออกแบบโครงสร้างโฟลเดอร์ให้ยืดหยุ่นก่อน เช่น อาจแบ่งกลุ่มโฟลเดอร์ตามประเภทลูกค้าก่อนแล้วจึงแบ่งตามป้ายทะเบียน

เห็นปัญหาแล้ว ห่วงเรื่องวิธีแก้ปัญหาจะสร้างปัญหาอื่นอีกครับ

chatchat
3 Jul 2007, 17:20
คือของผมมีหลายร้อยทะเบียนครับ // ต้องสร้างอย่างไรครับให้เสร็จภายในครั้งเดียว ผมแนบตัวอย่างมาให้ 20 ทะเบียน ครับ //

ใช้หลักการวนลูปไงครับ เอา code ข้างบนไปดัดแปลงโดยการเพิ่ม วนลูป โดยอ้างอิง จาก name ใน แต่ละ cell ที่คุณได้ยกตัวอย่างมา

แต่ก่อนจะใช้งานจริงๆ แนะนำให้ออกแบบให้ดีก่อนนะครับ ตามที่ อ.สมเกียรติ ได้แนะนำไว้ ไม่งั้น หลายร้อยทะเบียนที่บอกมา เวลาจะแก้ที ก็คงใช้เวลาพอสมควรเลยล่ะครับ

seal_true
7 Jul 2007, 16:58
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล // จริงๆแล้วก็คิดว่าจะต้องมีปัญหาในการจัดการเรื่องข้อมูล แต่ที่ต้องสร้างก็เพราะ ต้องใส่รูปและเอกสารเข้าไปไว้เพื่อเป็นข้อมูลให้พนักงานคนอื่นเค้าดูข้อมูลครับ // เลยจำเป็นต้องใช้วีธีการนี้ครับ

widtara
14 Nov 2011, 10:09
จากตัวอย่างเป็นการสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า myfolder แต่ก่อนสร้างจะตรวจสอบก่อนว่ามีโฟลเดอร์นี้อยู่แล้วหรือไม่ ถ้ามี ก็จะแจ้งเตือน ถ้าไม่มี ก็จะสร้างโฟลเดอร์นี้ให้
ถ้าจะสร้างในเครื่องอื่น ตรวจสอบ permission ด้วยนะครับ


สวัสดีค่ะ อ้อยมีคำถามที่คล้ายกับเจ้าของกระทู้เลยมาขอต่อยอดถามต่อสักหน่อยค่ะ
ตอนนี้อ้อยทดสอบสร้าง Folder ที่ชื่อว่า MyFolder ได้แล้ว แต่อยากเปลี่ยนจาก
ไดร์ C:\ เป็น R:\SQA SupplierImprovementPjt\History Parts Quality Project\WORKING PROFILE\Pic Input NCR IQC\

ได้ไหมค่ะ แล้วเปลี่ยนจาก MyFolder เป็นชื่อตาม A1:A16 ก็แสดงว่าเราจะได้ 16 Folder แล้วให้อยู่ในไดร์ R:\ ตาม
ที่แจ้งไว้ เพราะต้องเก็บภาพที่แตกต่างกัน แล้วก็กำหนดให้ form ไปดึงภาพมาใส่ อันนี้ทำได้แล้วค่ะ ผู้รู้ ช่วยดูให้หน่อยนะค่ะ
QAN-D1101-01-01
QAN-D1103-01-01
QAN-D1103-01-03
QAN-D1103-01-02
QAN-D1104-01-01
QAN-D1104-01-02
QAN-D1104-03-01
QAN-D1104-02-03
QAN-D1104-02-04
QAN-D1106-01-01
QAN-D1107-01-01
QAN-D1107-02-01
QAN-D1106-02-01
QAN-D1108-01-01
QAN-D1108-03-01
QAN-D1108-02-01