PDA

View Full Version : คำสั่งตรึงแนวในเวอร์ชั่น2003เข้าที่ไหนครับrook
27 Jun 2007, 20:14
เคยทำได้แต่ลืมไปแล้ว มาใช้ที่เป็นภาษาอังกฤษหาไม่เจอครับ

ขอบครุณมากๆครับ

สมเกียรติ
27 Jun 2007, 21:51
Windows > Freeze panes ไม่แน่ใจว่าตรงกับที่ต้องการไหมครับ