PDA

View Full Version : Index&Match เลขที่ ชื่อ สกุลu2th
25 Jun 2007, 15:37
สวัสดีครับ ผมขอแก้ไขคำถามดังนี้

ข้อมูล ชื่อเดียวกัน คนละ สกุล ต้องมีเลขที่คนละตัว

(ต้อนนี้มันยังมีเลขที่ซำ้กัน โดยที่ไม่ใช้คนเดียวกันอยู่ ครับ)

อยากใช้INDEX & MATCH($B3,ฐานข้อมูล!$B$2:B$8,0) และ MATCH($C3,ฐานข้อมูล!$C$2:C$8,0)

เงื่อนไข = ชื่อตรงกัน + สกุลตรงกัน เอาไปค้นหาเลขที่ จึงจะถูกต้อง

ผมแนบFileมา คราวๆ ต้องขออภัยใว้ ณ ที่นี้ด้วย

ขอบคุณครับ

สมเกียรติ
25 Jun 2007, 16:25
=If ( IsNA(Cell), False(), Cell )

u2th
26 Jun 2007, 07:48
ขออนุญาติแก้ไขเพิ่มเติม้Fileที่แนบมา ครับ

สมเกียรติ
26 Jun 2007, 09:12
พยายามอย่ากลับไปแก้ไขคำถามเดิมครับ เพราะทำให้งงไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรแน่ แต่ขอให้เขียนคำถามต่อท้ายโดย Reply ต่อไปเรื่อยๆจะได้ไล่เรื่องราวตามลำดับเวลาได้

ผมขอปิดกระทู้คำถามนี้เพื่อให้เปิดตั้งคำถามใหม่ เริ่มใหม่ดีกว่าครับ