PDA

View Full Version : ปัญหาการดึงค่ามาแสดงจากตารางฐานข้อมูลNomYi
22 Jun 2007, 22:57
สวัสดีครับ
มีปัญหารบกวนเกี่ยวกับการดึงค่าจากตารางฐานข้อมูลมาทำตารางสรุปผลตามเงื่อนไขที่ระบุ 2 เงื่อนไขขึ้นไป เช่น ตารางสรุปผลตามปีและตามชนิดที่เลือกไว้ ตามไฟล์ตัวอย่างเลยครับ
ขอบคุณมากครับ

วานิชย์
23 Jun 2007, 00:15
การหาผลรวมแบบหลายเงื่อนไขโดยทั่วไปจะใช้ SUM Array หรือ SUMPRODUCT ครับ

ตามตัวอย่างที่คุณยกมาก็เขียนเป็นโครงสร้างสูตร SUMPRODUCT ได้ดังนี้
=SUMPRODUCT((Month_Data=Month)*(Year_Data=Year)*(Type_Data=Type)*Qty)

ถ้าเป็นสูตรจริงเขียนที่ J6 ก็จะได้แบบนี้ครับ
=SUMPRODUCT(($C$3:$C$20=$I6)*($B$3:$B$20=$J$2)*($D$3:$D$20=$J$3)*$E$3:$E$20)

:)