PDA

View Full Version : จะจัดเรียงข้อมูลอย่างไรครับtato07
22 Jun 2007, 02:42
มีตัวอย่างครับ

สมเกียรติ
22 Jun 2007, 18:00
http://www.excelexperttraining.com/forums/showthread.php?t=151
ดูข้อ 4 ข้อ 9 ครับ

tato07
22 Jun 2007, 21:31
มีข้อมูล 1,200รายการ คือจะให้ข้อมูลแบ่งออกไปเรียงใหม่
ภายใน1หน้า(A4)นั้นให้มี 160รายการ จะใช้สูตรอย่างไรครับ

สมเกียรติ
23 Jun 2007, 09:13
ต้องการแบ่งพิมพ์ตารางลงในหน้ากระดาษใช่ไหมครับ ให้คลิกเลือก row แรกของแต่ละหน้าแล้วสั่ง Insert > Page Break

tato07
24 Jun 2007, 00:58
ขอบคุณอาจารย์มากครับ
ขอถามต่ออีกหน่อยครับ คือถ้าจะให้เป็น3แถวทำยังงัยครับ
ใน1หน้ากระดาษ (มีตัวอย่างครับ)

สมเกียรติ
24 Jun 2007, 09:32
ปัญหานี้ต้องหาเลขที่รายการเริ่มต้นของแต่ละหน้าให้ได้ก่อน โดยใช้สูตร
=( ( เลขที่หน้า - 1 ) * จำนวนบรรทัดต่อหน้า) + 1

จากนั้นจึงนำเลขไปบวก 1 ต่อไปเรื่อยๆเพื่อหาเลขบรรทัดของรายการ
แล้วใช้สูตร Index ดึงข้อมูลมาใส่ในแต่ละหน้าครับ

tato07
25 Jun 2007, 00:08
หาวิธีอยู่นานเลยครับ