PDA

View Full Version : ใช้คำสั่ง PrintOut แล้วเกิด Error ครับnutty
19 Jun 2007, 11:05
ผม ได้เขียน Macro เพื่อให้ทำงาน 3 อย่างคือ 1. ให้ซ่อนคอลัมน์ 2. สั่งปริ้น 3. แสดงคอลัมน์ที่ซ่อนไปนะครับ ตาม Code ที่ได้คัดลอกมาให้ดูข้างล่างนี้นะครับ
Sub Button3_Click()
Range("H:Q").EntireColumn.Hidden = True
ActiveSheet.PrintOut = True
Range("H:Q").EntireColumn.Hidden = False
End Sub

แต่พอถึงคำสั่งปริ้น ก็ปริ้นได้ตามปกติ แต่พบ Error ขึ้นมาดังข้อความ "unable to set the printout properties of the worksheet class" แล้วก็ไม่ยอมไปทำคำสั่งที่ 3 นะครับ ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรครับ

ขอถามแทรกในนี้อีกคำถามหนึ่งนะครับ ว่า หากผมต้องการ ซ่อนเฉพาะพื้นที่ เช่น H3 : Q39 โดยไม่ต้องซ่อนทั้งคอลัมน์ จะต้องเขียน Code อย่างไรบ้างครับ ผมลองเขียนเป็น
Range("H3:Q39").Hidden = True
ก็ไม่ได้นะครับ

รบกวนทุกท่านช่วยตอบคำถามด้วยนะครับ

ขอบคุณมากครับ

อรวีร์
19 Jun 2007, 13:02
ActiveSheet.PrintOut = True
ตัด = True ออกค่ะ เหลือ . . .
ActiveSheet.PrintOut

ส่วนคำถามที่สองรอท่านอื่นมาตอบค่ะ

สมเกียรติ
19 Jun 2007, 17:41
ในเรื่องการจัดพื้นที่ตารางเพื่อสั่งพิมพ์ในโครงสร้างตารางแบบต่างๆ แนะนำให้จัดตารางแบบที่ต้องการ แล้วใช้คำสั่ง View > Custom View > Add เพื่อตั้งชื่อให้กับหน้าตาตารางแบบนั้นๆไปเรื่อยๆครับ ดีกว่าและง่ายกว่าการใช้ VBA

Custom View จะจำทั้งโครงสร้างตารางและ Print Setting ไปพร้อมกัน

nutty
24 Jun 2007, 02:57
ขอบคุณ คุณอรวีร์ และ อาจารย์ สมเกียรติมากครับ