PDA

View Full Version : การดึงข้อมูลจากต่าง Workbook มาไว้ที่ Combobox ของอีก Workbook นึงie36022
16 Jun 2007, 15:57
ผมต้องการดึงข้อมูลวันที่ใน Workbook ชื่อ DataSource มาไว้ที่ ComboBox ใน Workbook ชื่อ DestinationCombobox ต้องทำยังไงครับ

สมเกียรติ
17 Jun 2007, 10:25
ลองคิดว่า ถ้าต้องการ link ข้อมูลรายชื่อวันเดือนปีข้ามแฟ้มมาใช้ใน combo box แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเปิดแฟ้มต้นทางพร้อมกับแฟ้มที่ใช้งานทุกครั้ง... เมื่อมีข้อจำกัดเช่นนี้ เราไม่ควรแยกเป็นแฟ้มอื่นหรอกครับ ควรนำรายชื่อนั้นมาใส่ในแฟ้มเดียวกับ combo box ดีกว่า

เมื่อใดที่แฟ้มต้นทางยังไม่ได้ถูกเปิดขึ้น เราจะไม่มีทางนำข้อมูลมา link ไว้ใน combo box ได้เลยครับ

ถ้าอยากทำ ให้แอบสร้างชีตที่นำข้อมูล link มาเก็บไว้ในแฟ้มปลายทาง จากนั้นให้ซ่อนชีตให้มองไม่เห็น จะง่ายและช่วยให้เราติดตามการ link ได้ดีขึ้นตามหลัก Input--->Calculate--->Output

ie36022
17 Jun 2007, 18:58
จริงๆแล้วผมแค่ต้องการหลีกเลี่ยงการคำนวนใน Workbooks โดยไม่จำเป็น และเพื่อป้องกันไฟล์งานมีขนาดใหญ่เกินไปครับก็เลยแยกย่อย Workbooks ครับ ก็เลยมาถามอาจารย์หลาย ๆ ท่าน น่ะครับ คิดว่าอาจจะมีใครเคยใช้ VBA หรือลองแก้ปัญหาแบบนี้มาบ้างแล้วครับ ขอบคุณครับอาจารย์สำหรับคำแนะนำครับ