PDA

View Full Version : AdvancedFilter ไมค่า ยังซ้ำ อีกครับbunchake
15 Jun 2007, 11:45
ตาม File แนบ จะมีเลข 1 ที่ยังซ้ำกันเลยนะครับ
เราสามารถให้ไม่ซ้ำกันได้เปล่าครับ
บัญชา:o

Nongmod
15 Jun 2007, 12:02
ได้ครับ
ต้องมีหัวตารางด้วยครับ ตัวอย่างที่คุณส่งมา เลข 1ตัวแรก Advance filter เข้าใจว่าคือหัวตารางครับ
ดูตัวอย่างที่ attach file นะครับ(แก้ไขแล้วนะครับ ที่ attach File ผิดครับ )

วานิชย์
15 Jun 2007, 13:27
AdvancedFilter ไมค่า ยังซ้ำ อีกครับ
บัญชา:o
:rolleyes:

สมเกียรติ
16 Jun 2007, 09:12
ขอแนะนำให้คุณบัญชา กรุณาให้ความสนใจและระมัดระวังการใช้ภาษาของตนเองให้มากขึ้น อย่าเขียนอะไรที่ย่อๆห้วนๆ เช่น


เราสามารถให้ไม่ซ้ำกันได้เปล่าครับ

ควรเขียนเป็น เราสามารถควบคุมให้ไม่ซ้ำกันได้หรือไม่ครับ

คราวต่อไปถ้าคุณบัญชายังไม่ระวังอีก ขอแนะนำให้พวกเราช่วยกันประท้วงโดยไม่ตอบจะดีไหม