PDA

View Full Version : จัดกลุ่มตามวันที่sake
14 Jun 2007, 20:12
สวัสดี...ครับ
ผมต้องการจัดกลุ่มตามวันที่ โดยใช้วันที่ใน Cell : C1 เป็นหลัก
เปรียบเทียบกับวันที่ใน Column B ตามเงื่อนไขครับ
กลุ่ม 1. ใกล้ครบกำหนด 1-3 เดือน
กลุ่ม 2. ใกล้ครบกำหนด 4-6 เดือน
กลุ่ม 3. ใกล้ครบกำหนดมากกว่า 12 เดือน
เช่น วันที่ใน Column B = 31/8/2007 เป็นกลุ่ม 1
วันที่ 31/10/2007 เป็นกลุ่ม 2
วันที่ 31/10/2008 เป็นกลุ่ม 3
ขอบคุณมากครับ

zv735
14 Jun 2007, 20:59
=IF(B2-$C$1<=90,"G1",IF(B2-$C$1<=180,"G2","G3"))

ดู File แนบนะครับ