PDA

View Full Version : การแสดง LastUpdate และการเขียน Macro ซ่อนColumeคนพอเป็น
14 Jun 2007, 11:58
1. ทำอย่างไรใช้ A2 แสดง LastUpdate ของไฟล์ ได้ครับ ว่ามีการ Save ครั้งสุดท้ายไปเมื่อไร
2. ทำไม่ผมใช้ VB เขียน ให้ซ่อน Colume จำนวนมากไม่ได้ครับ เช่นจาก X ถึง IV แต่ทำเองโดยไม่ใช้ VB กลับซ่ิอนได้ครับ

Nongmod
14 Jun 2007, 15:45
ข้อ 2 ครับ Code อย่างนี้ก็ได้ครับ Range(Cells(24), Cells(256)).EntireColumn.Hidden = True

คนพอเป็น
14 Jun 2007, 16:23
ทำไม่ได้ครับ มี Error เกิดขึ้น แมโคร หยุดการทำงานไปเลย
ผมแนบไฟล์มาเพิ่มเติมแล้วครับ
ในไฟล์จะใช้ Column ไปประมาณ A - EH
โดยที่แบ่งออกเป็น 12 เดือน ในแต่ละเดือนมีการแสดงของแต่ละ Column ที่ไกล้เคียงกัน
ผมอยากให้เมื่อเรียกใช้แมโครทำการซ่อน Column ที่ไม่ต้องการแสดงออกมา
เวลาทำเองโดยคลุมพื้นที่แล้วคลิกขวา ซ่อน สามารถทำได้ทุก Column เลย
แต่ทำไมเวลาให้ แมโครเป็นตัวจัดการ กลับซ่อนได้ไม่ถึง สามารถซ่อนได้ประมาณ เดือน 11 เท่านั้น
แล้ว ข้อ 1 ครับ จะเรียนใช้แมโครอะไรดีครับ

Nongmod
14 Jun 2007, 17:44
ผมซ่อนได้ทุก Column นะครับ แต่ไม่ทราบว่าคุณต้องการซ่อน column ไหนบ้างผมจึงเขียนมาแบบให้ใส่ Column เริ่มต้น เช่น B และใส่ Column สุดท้ายเช่น EH

Code เป็นตามนี้ครับ
Sub Macro1()
StColumn = InputBox("Please input First Column")
LastColumn = InputBox("Please input Last Column")
Range("" & StColumn & ":" & LastColumn & "").EntireColumn.Hidden = True
End Sub
ดูที่ไฟล์แนบได้เลยนะครับ

sake
15 Jun 2007, 09:37
LastUpdate ใช้ VBA แบบนี้ได้มั้ยครับ
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
Sheets("Sheet1").Range("LastUpdate") = Date
End Sub
ตาม File แนบครับ

sake
15 Jun 2007, 09:52
File แนบครับ