PDA

View Full Version : ข้อจำกัดของ AutoFilterie36022
9 Jun 2007, 11:15
อยากทราบว่า AutoFilter มีข้อจำกัดในการเลือกข้อมูลในรายการหรือเปล่าครับ เพราะผมมีข้อมูลประมาณ 1000 รายการใน Column แต่ AutoFilter แสดงข้อมูลอยู่ไม่ถึงจำนวนที่ข้อมูลมีอยู่ไม่ทราบว่าข้อมูลมีจำนวนมากไปหรือเปล่าครับ

สมเกียรติ
9 Jun 2007, 12:59
AutoFilter แสดงชื่อ Unique Item ได้แค่ 1000 ชื่อแรกเท่านั้นครับ โดยจำนวนรายการของข้อมูลอาจมีมากกว่านั้นได้ แต่ชื่อของรายการที่ไม่ซ้ำกันหรือ Unique จะจำกัดแค่ 1000 ชื่อ ที่เปิดให้คลิกเลือกได้

ie36022
9 Jun 2007, 14:59
อาจารย์ครับ แล้วแบบนี้ถ้าเราต้องการเลือกข้อมูลที่ไม่มีอยู่ใน AutoFilter เราจะมีวิธีการไหนบ้างครับ ขอบคุณครับ

สมเกียรติ
9 Jun 2007, 15:48
เราอาจสร้างสูตรใน column คู่กับข้อมูลเพื่อตรวจสอบรายการแต่ละรายว่าตรงกับเงื่อนไขที่ต้องการไหม โดยใช้สูตรพวก And/Or จากนั้นจึงใช้ AutoFilter กรองหารายการที่สูตรคืนค่าเป็น True/False ครับ วิธีนี้จะสะดวกกว่านั่งคลิกเลือกรายการในตัว AutoFilter

ie36022
9 Jun 2007, 18:54
ขอบคุณครับ