PDA

View Full Version : สอบถามเรื่องการ Wrap text ครับ..narit
6 Jun 2007, 17:30
คือว่า ผมต้องการให้ข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ที่ถูก Wrap text (1 เซลล์ มีข้อมูลหลายบรรทัด) แยกลงมาเป็นคนละเซลล์ครับ.. ยกตัวอย่างเช่น
ข้อมูลในเซลล์ A1 เป็นดังนี้.....
A
1 01/01/07
01/02/07
01/03/07
2
3
** ประเด็นคือ ต้องการให้ย้ายข้อมูลในบรรทัดที่ 2 และ 3 ในเซลล์ A1 ไปไว้ในเซลล์ A2 และ
A3 ตามลำดับครับ ** ต้องทำอย่างไรบ้างครับ หรือมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ

ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าน่ะครับ

zv735
6 Jun 2007, 19:07
อย่างนี้ได้หรือเปล่าครับ
ใช้สูตร
=MID(C1,1,FIND(CHAR(10),C1,1)-1)
=MID(C1,FIND(CHAR(10),C1,1),FIND(CHAR(10),C1,FIND(CHAR(10),C1,1)))
=MID(C1,FIND(CHAR(10),C1,1)+FIND(CHAR(10),C1,FIND(CHAR(10),C1,1)),LEN(C1))
ข้อมูลอยู่ที่ Cell C1 ครับ

ดู File แนบนะครับ

ขอบคุณครับ

narit
7 Jun 2007, 09:53
ขอบคุณ คุณ zv735 มากครับ.. รบกวนสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยน่ะครับ
- ช่วยแนะนำวิธีการนำเอาสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็วให้ด้วยน่ะครับ เช่น มี
ข้อมูลอยู่ 100 record เป็นต้น
- หากข้อมูลในเซลล์ C1 หรือเซลล์อื่นๆ ที่มีการ Wrap text ในแต่ละบรรทัดมีขนาดความยาวไม่
เท่ากัน และมีจำนวนบรรทัดที่ไม่แน่นอน จะต้องเขียนสูตรเพิ่มเติมอย่างไรครับ

ขอบคุณล่วงหน้าอีกครั้งน่ะครับ...

zv735
7 Jun 2007, 15:39
อย่างนี้ได้หรือเปล่าครับ

ดู File แนบนะครับ

narit
7 Jun 2007, 17:35
ขอบคุณ คุณ zv735 เป็นอย่างสูงครับ...ที่ช่วยแนะนำและ Coding ให้ครับ ซึ่งสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานได้เลยครับ...