PDA

View Full Version : Pivot เรื่อง Inventorywhywhy
4 Jun 2007, 18:58
ต้องการทำข้อมูลเกี่ยวกับการ รับเข้า จ่ายออก และ ยอดคงคลัง โดยคีย์ข้อมูลลงฐานข้อมูล
โดยลงเป็นวันที่รับเข้า รุ่นผลิตภัณฑ์ จำนวนที่รับเข้า วันที่จ่ายออก รุ่นผลิตภัณฑ์ จำนวนที่จ่ายออก แล้วใช้ Sheet นี้ทำเป็น Pivot เพื่อจัดเรียงข้อมูลโดยให้มีการคำนวณยอดคงคลัง
โดยอัตโนมัติแต่ละวันตามเอกสารแนบ จะต้องสร้างไฟล์ฐานข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรและ Pivot
Data จะต้องเลือกลักษณะใด ขอคำแนะนำด้วยครับ

เอก
5 Jun 2007, 12:13
จากไฟล์ตัวอย่างที่แนบมานั้น ผมทำการปรับโครงสร้างฐานข้อมูลนิดหน่อย โดยการเพิ่มอีกคอลัมน์หนึ่งเข้ามา เพื่อที่จะให้ฟิลด์วันที่มีเพียงคอลัมน์เดียว ก่อนทำ PivotTable ลองดูในไฟล์แนบนะครับ ไม่รู้ว่าจะตรงความต้องการหรือไม่

สมเกียรติ
6 Jun 2007, 11:43
ผมทำตัวอย่างอีกแบบมาให้ดู ใช้สูตรแทน PivotTable
=SUMPRODUCT(($A$3:$A$25=I$19)*($C$3:$C$25=$G$20)*$D$3:$D$25)