PDA

View Full Version : Office Web Componentwiennat
8 May 2007, 08:32
คือตอนนี้ผมมีข้อมูลที่ต้องการสร้างเป็น Chart อยู่ โดยจะต้องนำมาแสดงบน UserForm จึงใช้ Control ของ Office Web Component (OWC) มาสร้าง แต่ปัญหาคือเนื่องจากข้อมูลของผมมีถึง 30000 รายการ ถ้าทำตามที่มีในตัวอย่างของ OWC คือกำหนด category ให้กับข้อมูลทุกรายกา่ร ก็จะทำให้ไม่สามารถอ่านข้อความกำกับของแกน X ได้เลยเพราะมีข้อมูลเยอะเกินไป ก็เลยแสดงซ้อนกันจนดำไปหมด แต่ถ้าเกิดระบุไม่ครบตัว OWC ก็จะกลายเป็นไม่นำข้อมูลในจุดนั้นมาแสดงใน Chart ให้

ผมจึงอยากถามว่า OWC มีคำสั่งหรือมีวิธีไหนที่ช่วยในการรวม Category ต่างๆเอาไว้ไหมครับ เช่นข้อมูลที่ 1-1000 ให้แสดงว่า 1 - 1000 แค่ครั้งเดียว แต่ยัง plot ค่าของข้อมูล 1 - 1000 ไว้ได้อย่างครบถ้วน หรือว่าใครมีวิธีดีกว่านี้โปรดช่วยชี้แนะด้วยครับ

ขอบคุณครับ