PDA

View Full Version : เรื่องตัวแปลแบบ Booleanie36022
31 May 2007, 13:51
อยากทราบว่าตัวแปลแบบ Boolean มีความจำเป็นอย่างไรในการประกาศใช้ครับ ซึ่งตัวแปลชนิดนี้มีค่าเป็น True กับ False ซึ่งถ้าเราประกาศตัวแปลเป็น Int. แล้วกำหนดค่าให้ตัวแปลเป็น 0 กับ 1 หรือ 1 กับ 2 แทน True กับ False ตามลำดับ ก็แทนกันได้ใช่มั้ยครับ ช่วยตอบด้วยน่ะครับ

Ubolwan
31 May 2007, 19:04
ตัวแปรแบบ Boolean นิยมใช้กับการรับค่าจาก Control ที่ส่งค่าเพียง True กับ False เช่น Checkbox หรือ Option Button หรือใช้กับฟังก์ชันที่เขียนขึ้นด้วย VBA สำหรับตรวจสอบค่าความเป็นจริงเป็นเท็จ

ตัวแปล = Interpreter
ตัวแปร = Variable

อรวีร์
31 May 2007, 21:43
ตัวแปรแบบ Boolean เอาไว้เก็บค่าที่มีเพียง 2 สถานะ เช่น ถ้าเขียนโปรแกรมถามปัญหา 20 ข้อ
ก็อาจจะต้องเก็บสถานะว่าข้อที่ตอบผ่านมาว่าถูกหรือผิด โดยกำหนดตัวแปรแบบนี้ค่ะ
Dim AnsCorrect(1 To 20) As Boolean
เพื่อเอาไว้เก็บผลแต่ละข้อ

คุณ ie36022 คิดถูกแล้วค่ะที่อาจนำตัวแปรแบบอื่นๆ เช่น Integer ไว้เก็บค่าแทน Boolean โดยเราต้องคิดกำหนดเองว่าจะใช้เลขอะไรเช่น 0 หมายถึง False , 1 หมายถึง True

ie36022
31 May 2007, 22:05
ขอบคุณครับ แต่การประกาศตัวแปลแบบอาจารย์อรวีร์นี่เพิ่งจะเคยเห็นน่ะครับ ส่วนใหญ่จะ Dim AnsCorrect As Boolean แต่แบบนี้ คงเพราะประสบการณ์ยังน้อย

addy05
2 Jun 2007, 17:58
การประกาศแบ อ.อรวีร์ เป็นการประกาศเป็นตัวแปร Array เพื่อใช้งานจำนวนหลายตัวคือ ตัวที่ 1 ถึง 20 ซึ่งสะดวก แทนที่จะประกาศทีละตัว

ie36022
3 Jun 2007, 20:05
ขอบคุณครับ
แบบนี้เวลาใช้ก็ให้ค่าแบบนี้หรือเปล่าครับ เหมือนกับ Arrays ทั่วไป
AnsCorrect(1) =true
AnsCorrect(2) =true
AnsCorrect(3) =False