PDA

View Full Version : อยากทราบวิธีหาผลรวมโดยไม่สนใจค่าบวกลบbcsx
29 May 2007, 13:05
เรียนอาจารย์และทุกท่าน
ผมอยากจะรบกวนถามสูตรการคำนวณหาค่าผลรวม ตาม file ตัวอย่างประกอบที่แนบมา โดยที่ไม่คำนึงถึงว่าค่าใช่แต่ละเซลล์นั้นจะเป็นบวกหรือลบ โดยให้ยอดค่าผลรวมที่แสดงออกมาเป็นเหมือนค่าบวกทั้งหมด และไม่มีการเข้าไปแก้ไขค่าใด ๆ ในฐานข้อมูลครับ

ขอบคุณครับ

สมเกียรติ
29 May 2007, 13:31
ขอให้ลองสังเกตดูในกระทู้ที่ตั้งมากับข้อมูลส่วนตัวนั้น มีสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขอยู่ 2 อย่างครับ ... ลองอ่านคำประกาศ

ส่วนคำตอบในการหายอดรวมตัวเลข โดยไม่นำเรื่องหมายลบมาคำนึง ให้ใช้สูตร
=SUMPRODUCT(ABS(A2:A6))

bcsx
29 May 2007, 22:51
ขอบคุณครับอาจารย์ แล้วจะแก้ไขปรับปรุงให้ตรงตามประกาศในคราวต่อไปครับ