PDA

View Full Version : จะแปลงจำนวนนาที เป็นวันชั่วโมงนาทีได้อย่างไรforexcelexpert
28 May 2007, 10:09
มีจำนวนเต็มเป็นนาที เช่น
50,430
36,030
1,232
140
จะใช้สูตรแปลงให้เป็น กี่วันกี่ชั่วโมงกีนาทีได้อย่างไร ขอคำแนะนำหน่อยครับ

อรวีร์
28 May 2007, 10:53
ลองดูแฟ้มแนบค่ะ

สมเกียรติ
28 May 2007, 10:57
หากจะใช้ Format จะใช้ได้ในกรณีที่ไม่เกิน 31 วันเท่านั้น โดยนำเลขนาทีมาคำนวณหาก่อนว่าเป็นสัดส่วนของวันเป็นเท่าใด เพราะ Excel Date Serial Number จะใช้หน่วยต่อวันเป็นหลัก และเลข 31 ที่ใช้ได้แค่นั้นเพราะเดือนมกราคมที่เริ่มใช้กับ Date Serial Number นั้นมี 31 วัน

อีกวิธีหนึ่ง ต้องคำนวณแบ่งนาทีรวมออกมาเป็นจำนวนวันก่อน จากนั้นจึงนำนาทีที่เหลือมาแบ่งต่อเป็นจำนวนชั่วโมงและนาทีต่อตามลำดับครับ

forexcelexpert
28 May 2007, 13:18
ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองมากครับ