PDA

View Full Version : การหาค่าในตารางจากวันที่Kamol Authakorn
26 May 2007, 09:17
ขอเรียนถามเรื่องการหาค่าในตารางเมื่อกำหนดโดยวันที่ว่าในแต่ละวันมีรายการเกิดขึ้นทั้งหมดกี่รายการ

สมเกียรติ
26 May 2007, 09:45
=COUNTIF(date,C18)
คราวหน้าขอให้ตั้งชื่อแฟ้มให้ตรงกับปัญหาที่ถามครับ เช่น CountDate.xls
อย่าตั้งชื่อว่า Question Sample Test Book

Kamol Authakorn
26 May 2007, 10:58
=COUNTIF(date,C18)
คราวหน้าขอให้ตั้งชื่อแฟ้มให้ตรงกับปัญหาที่ถามครับ เช่น CountDate.xls
อย่าตั้งชื่อว่า Question Sample Test Book

-----------

ขอบคุณครับ
สิ่งที่ต้องการไม่ใช่ทราบว่ามีกี่รายการแต่ต้องการให้แสดงค่าที่มีทั้งหมดออกมาหรืออย่างน้อยทราบได้ว่าในแต่ละวันมีรายการลำดับที่เท่าไหร่ เพื่อนำไป Lookup ค่าอื่นๆ ต่อไป

ขอบคุณครับ

Kamol Authakorn
26 May 2007, 11:05
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ

สิ่งที่ต้องการไม่ใช้จำนวน แต่ต้องการทราบว่าในแต่ละวันมีรายการที่เท่าไหร่บ้างเพื่อนำไป Lookup ค่าอื่นๆ
ต้องการทราบ รายการ Movement ของแต่ละวัน จากตัวอย่างถ้าทราบได้ว่าวันที่ 14/May/2007 มีรายการที่ถูกบันทึก 2 รายการ คือ รายการที่ 1 และ 2 ก็จะสามารถใช้ Vlookup เพื่อนำเอารายละเอียดอื่นๆ จาก รายการที่ 1 และ 2 มาแสดงค่าต่อไปได้ ซึ่งอาจารย์เคยแนะนำว่าให้ใช้ "
ต้องใช้สูตร small+IF array ครับ"

ผมขอรบกวนช่วยอธิบายเพิ่มเติมครับ

ขอบคุณครับ

สมเกียรติ
26 May 2007, 11:11
เอ คำถามนี้ผมเคยตอบไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ ไม่เป็นไร ดูตัวอย่างอีกที
{=SMALL(IF($C$3:$C$12=C18,$B$3:$B$12),$B$3:$B$12)}

สมเกียรติ
26 May 2007, 11:22
ซึ่งอาจารย์เคยแนะนำว่าให้ใช้ "
ต้องใช้สูตร small+IF array ครับ"


ช่วยบอก link คำตอบเดิมที่ผมเคยตอบไปแล้วให้ด้วยครับ ตอบไปแล้วอยู่ที่ไหนหนอ :(

Kamol Authakorn
26 May 2007, 11:49
อาจารย์ได้ตอบผมทาง E-mail สั้นๆ และขอให้ผมถามในฟอรัมนี้ครับ ซึ่งคงไม่มี Link ครับ

สูตรที่บอกมาก็หาได้เฉพาะค่าเดียว รบกวนอาจารย์ทำใน Sheet ด้วยครับว่าทำอย่างไรให้รู้ได้ทั้งหมดครับ

ขอบคุณครับ

สมเกียรติ
27 May 2007, 09:16
ขอให้แนบแฟ้มตัวอย่างมาใหม่และช่วยทำคำตอบที่ต้องการมาด้วยครับ ไม่เข้าใจความต้องการที่ว่า อยากรู้ทั้งหมด เพราะโดยทั่วไปเราสั่ง sort ก็จะจัดกลุ่มข้อมูลให้ได้เช่นกัน

Kamol Authakorn
28 May 2007, 11:26
ผมได้แนบ File ตัวอย่างมาแล้วครับ
สิ่งที่ต้องการก็คือ จากข้อมูลใน Sheet Data เมื่อใส่วันที่ในช่องเงื่อนไขของ Sheet Report ซึ่งคือวันที่ ต้องการให้โปรแกรมแสดงค่าที่มีทั้งหมดใน Data ตามวันที่ที่เลือกออกมาใน Report ซึ่งบางครั้งอาจมี 1 รายการ หรือมากกว่า 1 รายการก็ได้

ขอบคุณครับ

สมเกียรติ
28 May 2007, 11:51
ใช้สูตร Index ครับ โดยใช้เลขรายการที่หาได้จากสูตร Small+IF มาหารายละเอียดต่อ

Kamol Authakorn
28 May 2007, 12:41
ขอบคุณมากครับ ชัดเจนครับ

hs1
28 May 2007, 16:20
ขอเรียนถามเรื่องการหาค่าในตารางเมื่อกำหนดโดยวันที่ว่าในแต่ละวันมีรายการเกิดขึ้นทั้งหมดกี่รายการ
ดู File ที่แนบมาครับ ใช้Vlookup ,index